שפעת עופות? אין שפעת עופות בארץ, אה, בבני אדם.

שר הבריאות בתגובה אומללה להתפרצות האפשרית של שפעת העופות בארץ:
"אין בארץ שפעת עופות בבני אדם".
כמו להגיד לאדם שנופל מגורד שחקים כשהוא בקומה העשירית, "רואה? סתם פחדת, כל העצמות שלך שלמות".

Facebook Comments