שגיאות כתיב נפוצות

כן, אין ספק שoccurrence היא מילה שרבים טועים באיותה:
occurrence
דרך הWTF היומי (עוד כמה כאלו בלינק).

Facebook Comments