שחמט כנופיות

למלכה ולמלך שלום.
הפרש הודיע שזה מעליב שחיילים מנסים לפגוע במלכה, ושהנקמה תגיע בקרוב ושכדאי שאברג'יל יכנס להצרחה.

Facebook Comments